Warning: Undefined property: stdClass::$fl0 in /home/lionsbgv/public_html/lions/lib/lions.class.php on line 59

Warning: Undefined property: stdClass::$fl2 in /home/lionsbgv/public_html/lions/lib/lions.class.php on line 62

Warning: Undefined property: stdClass::$fl1 in /home/lionsbgv/public_html/lions/lib/lions.class.php on line 63

ЛК Търговище, клон Шумен

Номер на клуба :
Наименование : ЛК Търговище, клон Шумен
Адрес :
Срещи :
Къде :
Уебсайт : https://shumen.lions.bg/
Телефон :
Електронна поща : shumen@lions.bg


Warning: Undefined property: stdClass::$fl2 in /home/lionsbgv/public_html/lions/lib/lions.class.php on line 95
История

ЛК Търговище, клон Шумен