ЛК Търговище, клон Шумен

Номер на клуба :
Наименование : ЛК Търговище, клон Шумен
Адрес :
Срещи :
Къде :
Уебсайт : https://shumen.lions.bg/
Телефон :
Електронна поща : shumen@lions.bg

История

ЛК Търговище, клон Шумен