Отчет за работата на Лайънс клуб – Търговище, и клон към клуба – Шумен за първото полугодие юли - декември 2014/2015 год

Основната задача на клуба е организационното му укрепване, запазване и разширяване в Лайънс движението. Въвеждане и включване на клуб клон Шумен в мероприятията и дейността на ЛК Търговище.

През месец Юли членовете на клуба и клона към клуба дариха средства в подкрепа на бедствията в област Варна.

През месец Октомври, с решение на клуб започна подготовка за коледна благотворителна акция. Производител на мед, член на клуб клон Шумен предостави своя продукт – бурканчета с мед за продажба. Търговишка рекламна агенция изработи благотворително етикети с логото на клуба и задължителните символи за предлагане на хранителен продукт на пазара, съгласно действащатото законодателство. Пчелния продукт се разпредели пропорционално между ЛК Търговище и клон Шумен към клуба, с цел представяне на лайънс движението на територията на Шумен и подкрепа на

Набраните средства от коледната благотворителна акция ЛК Търговище дари на Помощно училище – интернат “Д-р Петър Берон” в гр.Търговище, към Министерството на образованието и науката за закупуване на помощни материали и консумативи на децата. Подсигурена е почерпка за децата на коледното тържество. Закупените материали са свързани с развитието на умствени и занимателни дейности на децата с увреждания и консумативи за игралните им помещения. Предоствено е Свидетелство за дарение и поздравителна картична, с благодарност за подкрепата.

Набраните средства от коледната благотворителна акция на клуб клон Шумен са предоставени на Дом за сираци “Детелина” в гр.Шумен, за закупуване на дрехи.

С решение на клуба започва подготовка за пролетна благотворителна акция свързана с 1 март и изработване на мартеници, от членовете на клуба. За поредна година мартениците ще бъдат разпродадени от членовете и набраните средства ще бъдат разпределени отново пропорционално между ЛК Търговище и клуб клон Шумен за дарения.

 

Изготвил отчета

Светлана Деянова, Президент на клуб ЛК Търговище

Вела Костадинова, Вице Президент – клуб клон Шумен

03.02.2015 год.

Коментари (0)

Вашият коментар :